Vanligt förekommande arbeten vi utför:

Eldistribution

  • Beredning
  • Projektledning
  • Linjemontage

Uthyrning av Byggström

  • Projektering/Tillstånd
  • Uthyrning av byggströmscentraler och kablar
  • Uthyrning & Löpande service

Telemontering

  • Montörer
  • Projektledning
  • Underhållsarbete
  • Fibermontering och förbereder telestolpar

Välkommen att kontakta Kraftteknik för information, rådgivning och kostnadsförslag!