Kraftteknik i Stockholm AB

Vi är ett väletablerat elföretag som utför alla vanligt förekommande elektriska arbeten vid eldistribution, luftledningsdragning, telemontering samt tjänster vid nydragning, ominstallationer, service och underhåll.

Lång erfarenhet av Eldistribution

Kraftteknik i Stockholm AB hjälper mestadels större eldistributionsföretag över hela Sverige, med huvudfokus på Uppland och Roslagen. Vi tar oss även an uppdrag från privatpersoner, fastighetsägare, företag men jobbar även i Skärgården. Företaget har bl.a utfört kraftledningstjänster efter de större stormarna och jobbar aktivt i förebyggande syfte för kommande stormar.

Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och genom rekommendation. Inget jobb är för litet, högt eller stort för oss. Goda referenser finns.

Säkerhet och kompetensutveckling

Kraftteknik i Stockholm AB innehar alla behörigheter som bland annat distributionselektriker och telemontörer. Vi följer rådande kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen EFA, EnergiFöretagens Arbetsgivareförening. Personalen på företaget genomgår löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet.

Hållbara lösningar

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Kraftteknik i Stockholm AB ger givetvis garantier på utförda arbeten, och innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar hos Vardia. Vi har god ekonomi, samt F-Skattsedel.